RSS News (новини)
RSS SoftVisia News   RSS SoftVisia IT News
RSS SoftVisia Articles   RSS SoftVisia Forums

Новините ни в един ред код!
Тъй като новините на SoftVisia.com досега бяха достъпни за другите сайтове единствено чрез RSS захранки, екипът на SoftVisia.com ви предоставя лесен начин да поставите новините ни във вашия сайт. Няма нужда от обновяване, променяне или каквито и да било действия, за които се изискват знания в HTML/PHP и т.н. просто добавете един ред код във вашата страница и ще имате винаги актуални новини на вашия сайт:##РЕДАКТИРАНО## language="JavaScript1.2" src="https://softvisia.com/e107_plugins/rss_menu/rss.php?news.5" type="text/javascript">##РЕДАКТИРАНО##>Забележка: Старият код все още работи, като пренасочва към новия. Все пак е препоръчително да промените кодът с новия.
Приятели:
Powered by SoftVisia® 2006-2018, All Rights Reserved
Пишете ни
created by Corllete Lab © 2007