Сирма внедри собствена фотоволтаична система в централата си

Share

Българската софтуерна компания „Сирма Груп Холдинг“ приключи в края на миналата година проект за внедряване на фотоволтаична система на покрива на сградата на централния си офис в София. Това позволява на дружеството, използвайки слънчевия потенциал у нас, да захранва зданието с чиста възобновяема енергия, същевременно спомагайки постигането на целите си за устойчиво развитие.

Това е поредният устойчив проект на компанията, която неотдавна внедри съвременни системи за отопление и охлаждане, а в цялостната ѝ политиката е залегнала концепцията за енергоспестяване и ефективно използване на ресурсите.

Върху сградата на Сирма са монтирани 139 панела Longi 580W и два инвертора Huawei SUN2000-40KTL. Само през първите три месеца на експлоатация инсталацията е генерирала 17,34 MWh електроенергия или малко над 23% от потреблението на сградата. Очакваните резултати след една година експлоатация са фотоволтаичната система да произведе до 30% от нуждите от енергия на централния офис.

„Внедряването на фотоволтаична система е ясна индикация за ангажимента на Сирма към устойчивото развитие. А това намалява както рисковете, така и разходите за компанията“ – коментира Цветан Тренчев, главен оперативен директор на „Сирма Груп Холдинг“.

От дружеството се надяват примерът им да бъде последван и от други организации, допринасяйки за по-масовото внедряване на зелени технологии от бизнеса у нас и демонстрирайки икономическата жизнеспособност, наред с ползите за околната среда от генерирането на възобновяема енергия на място.

Подобни статии

Не пропускайте