CLICO България ще предлага решенията на IBM у нас

Share

CLICO България подписа договор за дистрибуция на всички хардуерни и софтуерни продукти на IBM и започва тяхното предлагане у нас. Партньорското споразумение обхваща цялата продуктова гама на технологичния гигант, като така CLICO България ще разшири своите позиции в сектора “Информационна сигурност” и ще стъпи в нови направления, предлагайки водещи технологии за автоматизация, изкуствен интелект и съхранение на данни. Решенията са насочени към публични и частни организации, включително малки и средни предприятия, и обхващат всички сектори – телекомуникации, търговия, енергетика, банков и финансов сектор, производство и държавна администрация.

„Горди сме да обявим партньорството си с IBM. Това сътрудничество и доверието, което получаваме, са оценка и признание за деветгодишния път, който изминахме в България, и за това, че допринасяме за по-бързото и по-доброто внедряване както на развиващи се, така и на утвърдени технологии. Новото партньорство ни дава възможност да разширим фокуса на компанията, която е добре позната като доставчик на решения за информационна сигурност, и да развием бизнеса си в нови направления и на нови пазари”, заяви Александър Стаменов, регионален мениджър на CLICO България.

“Приветстваме CLICO България като партньор с добавена стойност в нашата дистрибуторска мрежа. Това сътрудничество отразява ангажимента на IBM да развива екосистемата си и да предоставя на клиентите по-голяма достъпност до нашите технологии”, коментира Георги Ганев, генерален директор на IBM България.

Новите решения в портфолиото

CLICO България ще работи по следните четири основни направления на IBM – съхранение на данни, сигурност, данни и изкуствен интелект, и автоматизация.

Във фокуса на CLICO България ще бъде и разширяването на екосистемата от иновативни компании и стартъпи, които разработват свои решения на базата на технологиите на IBM.

Съхранение на данни

Решенията за съхранение на данни на IBM осигуряват по-голяма ефективност, като в същото време гарантират, че данните са налични, защитени и лесно достъпни за по-бързо и по-информирано вземане на решения. Те обединяват различни източници на данни и така дават възможност за персонализиране и автоматизиране, като същевременно осигуряват намаляване на общите разходи.

Софтуерът за съхранение на данни дава възможност за управление на информацията, независимо от местоположението, и за автоматизиране на ИТ процесите, осигурявайки високо ниво на достъпност на приложенията и информацията.

Портфолиото предлага авангардни хардуерни иновации за съхранение на данни. Технологията е водеща в индустрията, като се отличава с лесно разширяване и мащабиране и включва изцяло флаш и хибридно съхранение на данни. Тези решения са изключително подходящи за критични, оперативни и архивни работни натоварвания.

Сигурност

IBM осигурява високо ниво на информационна сигурност чрез усъвършенствано и интегрирано портфолио от корпоративни решения и услуги, базирани на AI, като: решения в областта на EDR, XDR, SIEM, SOAR, сигурност на данните, унифицирано управление на крайните точки и IAM.

Съвременният подход при изграждането на стратегия за киберсигурност използва принципите на нулево доверие (Zero Trust), за да се гарантира пълна защита на фона на постоянно нарастващата несигурност и киберзаплахи. Чрез включване на стратегията за сигурност в бизнес целите и интегрирането на решения, които да гарантират сигурността на дигиталните потребители, ресурсите, чувствителните данни, крайните точки и IoT устройствата, се осигурява ефективно управление на риска и уязвимостите в развиващите се хибридни облачни среди.

Данни и изкуствен интелект

Решенията за данни на IBM дават възможност на организациите да улеснят достъпа и потреблението на данни от различни информационни източници, осигурявайки кохерентност, управление и защита с цел създаване на надеждна и доверена основа за внедряване на иновативни AI проекти в хибридна среда.

Съвременните архитектури на данни като например data fabric, имат ключова роля за стимулиране на цифровата трансформация. Тези решения предлагат рационализиран подход към управлението на данните, което позволява на организациите да оптимизират ефективно ресурсите си и да отключат нови възможности за иновации. Модерните архитектури дават възможност на бизнеса да използва пълния потенциал на своите активи от данни, като позволяват вземането на информирани решения и постигането на високи бизнес резултати. Възможността за безпрепятствена интеграция на данни от различни технологични среди позволява на организациите, които своевременно усвояват съвременните структурни подходи, да увеличат приходите си с по-малко ресурси за управление на данните. Това показва как технологичните решения спомагат за подобряване на оперативната ефективност и достигане на високи крайни резултати. Чрез възприемането на всеобхватно управление на данните, отговорно внедряване на AI и автоматизация, организациите могат да се справят с предизвикателствата на дигиталната ера.

Автоматизация

Решенията за автоматизация оптимизират ИТ и бизнес операциите, като се фокусират върху сложните транзакции, управлението на съдържание, обработката на документи, работните процеси и вземането на решения. Автоматизацията на ИТ ускорява работата на инфраструктурата и приложенията, а инструментите за наблюдение подобряват мониторинга на производителността. Решенията за интеграция свързват данни, приложения, API и устройства, с цел да увеличат ефективността и гъвкавостта, като добри примери са управлението на API и инструментите за интеграция на приложения.

Нови таланти

Вече е създадено и звено, което работи с фокус върху новото партньорство и решенията на IBM. Освен това, работата на екипа на CLICO България е в процес на трансформация с все по-голям фокус към развиването на капацитета и способностите на системните интегратори и риселъри и тяхната подготовка за въвеждане в експолатация на развиващи се технологии. В програмата за 2024 година са заложени множество обучения и работни семинари, на които в детайли ще бъдат представени новите технологии, с които работи компанията.

“Като резултат от разширението на дейността и портфолиото ни нараства и екипът ни. Заедно с новите таланти в компанията сме амбицирани да постигнем и нови успехи в процеса на дигитална трансформация на организациите от различните сектори и подобряване на нивото им на сигурност”, коментира Александър Стаменов.

Подобни статии

Не пропускайте